Miljödiplomerat åkeri i Stockholm

”Går det att driva ett fungerande miljöarbete inom ett åkeri?” är frågan många ställer sig. För oss på Kent Anderssons Åkeri har det alltid varit en självklarhet att driva en verksamhet som har en så liten miljöpåverkan som möjligt. Efter många års erfarenhet av miljöarbete så har det visat sig att miljö och ekonomiska vinster ofta går hand i hand.

Idag samarbetar vi med Järfälla Kommun som arbetar aktivt med företag i miljöfrågor. De har tagit fram ett miljökvalitetssystem som vi på åkeriet har tillämpat och är diplomerade inom sedan 2005. Vi arbetar idag ständigt med nya mål som följs upp, redovisas och analyseras. Utbildning, inköpspolicy, resurshantering samt källsortering är några av de områden som ständigt ligger i fokus.

KA Åkeri – ett miljödiplomerat åkeri i Stockholm.

 

Miljödiplomerat åkeri - KA Åkeri i Järfälla