YKB utbildningar

ykb

YKB Fortbildning
En fortbildning i YKB är på 35 timmar fördelad på 5 delkurser á 7 timmar. Hos oss på Kent Andersson åkeri AB har du möjlighet att gå samtliga delkurser på en veckolång kurs eller gå delkurserna var för sig när det passar dig.
Helgkurser går att ordna om minst 6 deltagare.

Utbildningen sker i våran lokal på Saldovägen 7 i Järfälla eller hos er om ni så vill. 

Kontakta oss nu eller välj att boka direkt på något av de utsatta kurserna här på sidan.

Den 10 september 2009 blev det lag på Yrkesförarkompetens för de som utför godstransporter (SFS 2007:1157).

Vi är godkända av Transportstyrelsen att bedriva YKB-fortbildning. Vår utbildning följer TYA:s kursinnehåll med gruppdynamik och diskussioner istället för traditionell föreläsning. Utbildningen är kompatibel med Sveriges Åkeriföretag, NTF och Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

Pris per kurs 1500kr och vecka 6500kr.

Vi kan även orda helgkurser vid förfrågan om minst 6 deltagare.
Går även att anmäla sig om att gå på helger så bygger vi upp en kurs.

Kursveckor i januari är vecka 3.

Kursveckor i februari är vecka 5 och vecka 7.

Kursveckor i mars är vecka 11 och vecka 12.

Kursveckor för april är vecka 15 och vecka 16.

  Mejla in dina frågor på ykb (at) ka-akeri.se
  Kontaktperson Niklas Rosenqvist 08 / 621 08 08

  Här är en kort förklaring på vad dom olika YKB kurserna innehåller.

  Delkurs 1 – Sparsam körning

  Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ut både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Och ge ökad riskanalys i trafiken

  Delkurs 2 – Godstransporter

  Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Samt upplysa om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom Sverige som utomlands.

  Delkurs 3 – Lagar & regler

  Kursdeltagaren uppdateras på de lagar och regler som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom genomgång av de reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter. Även belyses problematiken i samband med brottslighet och människosmuggling.

  Delkurs 4 – Ergonomi & hälsa

  Kursdeltagaren upplyses om vikten av en god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

  Delkurs 5 – Säkerhet & kundfokus

  Kursdeltagaren informeras om hur säkerställa passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs. Kursdeltagaren för även utöva praktiskt HLR samt genomgång av funktion på hjärtstartare.

  TYA